’91, artystka wizualna, reżyserka

magister kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej UW
ze specjalizacją Kultura Wizualna

 

/ ’91, visual artist, film director
M.A. graduate in Cultural Studies
with specialization in Visual Culture
(Institute of Polish Culture, University of Warsaw)

 

Można mnie znaleźć także na:
/ You can also find me on:
————————————
Instagram: @magdalenasobolska
Vimeo: /magdalenasobolska