’91, artystka wizualna, reżyserka

magister kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej UW
ze specjalizacją Kultura Wizualna

 

/ ’91, visual artist, film director
M.A. graduate in Cultural Studies
with specialization in Visual Culture
(Institute of Polish Culture, University of Warsaw)

 

Kalendarium:

  • Targi „Niech żyją dziewczyny!” magazynu „Zwykłe życie” w Państwowym Muzeum Etnograficznym (Warszawa, 9.02.2019)
  • Wystawa „Popatrz na/we/przeze mnie” w Cafe Bar Poczekalnia (Łódź, 24.05.2019)
  • Targi „Niech żyje papier!” magazynu „Zwykłe życie” w Państwowym Muzeum Etnograficznym (Warszawa, 5.10.2019)

 

 

Można mnie znaleźć także na:
/ You can also find me on:
————————————
Instagram: @magdalenasobolska
Vimeo: /magdalenasobolska