commercial

 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

[PL] Oprawa graficzna wystawy czasowej „Nad Wisłą, na Urzeczu”
w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

[ENG] I created collages and graphic designs for materials promoting a temporary exhibition „Upon the Vistula River, in Urzecze” in the National Ethnographic Museum in Warsaw.

 

Lula Pink

[PL] Jeden z banerów reklamowych wykonanych na stronę internetową butiku erotycznego Lula Pink.
[ENG] One of advertising banners made for erotic boutique Lula Pink website.

 

PLayboy polska

[PL] Ilustracje wykonane dla magazynu Playboy Polska.
[ENG] Collages made as articles illustrations for Playboy Poland Magazine.