Cykl 91 ilustracji, które powstawały w trakcie 91 dni „pobytu” na oddziale dziennym szpitala psychiatrycznego podczas terapii grupowej.
Rysunku, który stosowany bywa jako narzędzie terapeutyczne, został wpleciony w praktykę artystyczną, dzięki czemu powstał wizualny dziennik tego okresu. Zapis przechodzonych stanów, lęków, wzrastających emocji, podwyższonej czułości na relacje z innymi osobami. Oddaje intensywności, brak sił, olśnienia i osuwanie się w czarne dziury.
Każdego kolejnego dnia rysowany był jeden rysunek.
Format A5, technika mieszana (ołówek, kredki, markery). Czasem bardzo proste, czasem surrealistyczne, symboliczne, czasem opisowe.
Rysunki powstawały między 15. kwietnia a 12. lipca 2019 roku.
Dzień 1/91
magdalena sobolska 1 91
Dzień 22/91
magdalena sobolska 22 91 1
Dzień 36/91
magdalena sobolska 47 91
Dzień 47/91magdalena sobolska 36 91
Dzień 55/91
magdalena sobolska 55 91
Dzień 68/91
magdalena sobolska 68 91