Sobolska x PME w Warszawie

Oprawa graficzna wystawy czasowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie
„Nad Wisłą, na Urzeczu”
(22.08.2020-11.04.2021).

Plakat, ulotka oraz mapa mikroregionu Urzecze.